Proefabonnement Beweging.TV
Beweging.tv
Meer dan 700 filmpjes met beweging en ontspanning
Waarom is gekozen voor de indeling in Stretching, spierversterken etc.?


Als je mensen wil laten oefenen doe je dat meestal met een bepaald doel en dat vraagt om een bepaalde indeling. Iedere indeling van beweging is gekunsteld, want de mens beweegt -oorspronkelijk- vanuit zijn/haar totaliteit om te overleven. In de sport hanteert men allang het principe dat als je ergens goed in wit worden je vooral dát veel moet doen.

In een omgeving en een tijd waarin echter weinig of heel eenzijdig wordt bewogen neemt de kwetsbaarheid van de mens toe. Deze kwetsbaarheid uit zich bij de ene persoon anders als bij de andere. De een merkt het meer aan de houding de ander meer aan verslechtering van het adempatroon of slechter worden van het uithoudingsvermogen. Ook spieren reageren bij verschillende mensen op een verschillende wijze bij over- of onderbelasting. De ene mens zal sneller stijve spieren krijgen, de andere eerder slappe spieren.

Het kan dus zinvol zijn om aandacht te besteden aan stretching of juist aan spierversterking of conditieverbetering. Wij raden zoveel mogelijk aan om het te zoeken in de combinatie. Maak een combinatie van oefeningen als compensatie voor weinig of eenzijdig bewegen.

Vanuit de oefentherapie is er traditioneel een indeling in lenigmakende, spierverstekende en handigmakende oefeningen. Daarnaast kun je trainen om de algehele conditie te verbeteren. Wij voegen daar ook nog ontspannende oefeningen aan toe, omdat gebrek aan goede spanning zo langzamerhand ook gemeengoed is.

Géén van de oefeningen vervangt het unieke van een menselijke doelgerichte beweging, zoals bijvoorbeeld speerwerpen, bergklimmen, worstelen of zwemmen of zelfs wandelen. Het is alleen een aanvulling en/of een vorm van ontspanning.

Een ander nadeel van een indeling is dat er veel oefeningen zijn die meerdere aspecten in zich hebben. Doorbuigen op één been bijvoorbeeld is spierversterkend én handigmakend (balans!). sommige oefeningen wordenom die reden in verschillende Categorieën opgenomen.

Lees ook de Lofzang op de spier