Proefabonnement Beweging.TV
Beweging.tv
Meer dan 700 filmpjes met beweging en ontspanning
Hoe herken ik 'stress' of overstrestheid bij mezelf?


Vrijwel iedereen die in een toestand zit van overspannenheid geeft aan 'zichzelf niet meer te zijn'. Dit is, samen met aanhoudende vermoeidheid en piekeren, misschien wel het meest kenmerkende verschijnsel. Door het hoog blijven of uitgeput raken van stresshormonen (een ontregeld stressmechanisme) versterken bepaalde eigenschappen óf raken die juist uit zicht.

Overstresstheid kan zich uiten in de vorm van hyperventilatie, overbezorgdheid, paniek, extreme onrust en prikkelbaarheid, slaapproblemen, spierspanningen, somberheid, lusteloosheid, teruggetrokkenheid, hoofdpijn-aanvallen en (extreme) vermoeidheid die maar niet over lijkt te gaan.

Maar niet iedereen die overstresst is krijgt al deze symptomen. Het lijkt erop dat mensen bepaalde reacties op stress in zich hebben, maar nooit last hebben van de andere reacties. Zo zal lang niet iedereen gaan hyperventileren of angstig worden bij stress, terwijl anderen zich nooit zullen terugtrekken..

Een groot deel van de biologische respons op stress zijn nu redelijk in kaart gebracht en we kunnen nu enige orde in de chaos scheppen. Dit is belangrijk want de (biologische) reactie op stress kan op zichzelf weer een stressbron worden. Met het begrijpen van je reacties op stress kunnen we ook veel meer doen aan de oorzaken. Immers blijkt dat een groot deel van de stress bij mensen wordt veroorzaakt door veronderstelde gebeurtenissen en de vaak niet terechte emoties daarbij!

Let op: bij ontregeling pieker je dus meer omdat er meer stresshormonen in je lijf zitten dan goed voor je zijn! Piekeren is dus ook een gevolg van stress en niet alleen oorzaak.

Doe een stresstest

Wat gebeurt er bij stress in mijn lichaam?