Proefabonnement Beweging.TV
Beweging.tv
Meer dan 700 filmpjes met beweging en ontspanning

Meditatie zou je kunnen betitelen als 'ontspanning voor de geest'. Een meditatie is er op gericht om de (naar binnen gerichte) geestelijke activiteit te verminderen (het denken).

Bij verschillende religies speelt meditatie een rol, om je te 'bevrijden' van aardse en materiële zaken en beslommeringen.
Tegenwoordig spreekt men ook wel over aandachttraining: het trainen van het vermogen om de aandacht bij het hier en nu te houden.

Meditatie voor de gezondheid wordt vaak aangeboden in de vorm van 'mindfullness trainingen' of oefeningen. Ook wij bieden een Training gebasseerd op de mindfulness: Aandacht voor jezelf.

Meer informatie over Mindfulness.

Ook op deze site bieden we een meditatierogramma. Zie ook onder eHealthcoaching en dan het onderdeel 'Ontspannen'.

Meer uitleg? Kijk naar dit filmpje ...

Op deze site hechten we sowieso veel waarde aan aandachttraining: aandacht voor hetgeen waarmee je bezig bent. In dit geval gaat het dan om aandacht voor het bewegen en ontspannen. Bij het doen van oefeningen met aandacht snijdt het mes aan twee kanten: je wordt er leniger, sterker, handiger of fitter van én je kalmeert geest en alertheid in het lichaam.