Proefabonnement Beweging.TV
Beweging.tv
Meer dan 700 filmpjes met beweging en ontspanning
Iedereen die beweging en ontspanning gebruikt als instrument om mensen beter te maken kan hierbij Beweging.TV inzetten. En 'beter' heeft hierbij twee betekenissen.

Beweging.TV presenteert veel oefeningen, die u mogelijk ook adviseert aan uw clënten, in de vorm van filmpjes. Maar Beweging.TV geeft u ook de mogelijkheid om eigen oefeningen en/of programma's, en daarmee uw praktijk hierop te presenteren. Gratis.

Huiswerk-oefeningen
Vrijwel iedere fysio- of oefentherapeut (of bewegingsagoog, ontspanningstherapeut etc.) geeft wel oefeningen mee aan hun cliënten, zodat zij thuis verder kunnen werken aan hun herstel. Uit ervaring weet u dat u niet meer dan twee á drie oefeningen kunt meegeven, anders gaat men het vergeten.

Dankzij onze database aan oefeningen kunt u nu echter meer oefeningen meegeven. De oefeningen via internet worden duidelijk voorgedaan, begeleid door verbale instructies en kunnen altijd makkelijk thuis worden nagedaan. Dit kan via de laptop of door de computer te verbinden met de TV. Het is alleen nog maar een kwestie van een goed tijdstip afspreken met uw cliënten waarop men inlogt om de oefeningen te doen.

Bewegingsprogramma's
Via beweging.tv kunt u niet alleen veel meer oefeningen meegeven, maar ook hele programma's samenstellen. Het zijn immers vaak de beweegprogramma's die zorgen voor een langer durend herstel!
U kunt zelf oefeningen uit de database toevoegen met de knop 'voeg toe' en zo een programma-op-maat maken, of een programma kiezen dat wij (of anderen) al hebben samengesteld.

Coaching
De ervaring én de literatuur leren dat een goede begeleiding essentieel is bij het doen van oefeningen cq veranderen van gedrag. Beweging.TV is een 'tool' voor deze coachende therapeuten en niet een substituut daarvoor. Onderzoek laat tevens zien dat oefeningen in de vorm van video het beste worden gevolgd...
In de toekomst gaan er zeker mogelijkheden komen voor therapeuten om te zien óf en welke opdrachten hun cliënten hebben uitgevoerd. We streven naar een online contact-mogelijkheid op redelijk korte termijn.

Hoe werkt het nu?
Als u de oefeningen op de site wilt zien dient u zich eerst te registreren. Dat is gratis. (na registreren eerst uitloggen en opnieuw aanmelden) U kunt dan kiezen uit ca. 500 oefeningen, maar er staan ook korte instructiefilms bij bepaalde type oefeningen of bepaalde type klachten. Zowel op het gebied van de oefeningen als op het gebied van de instructies is nog veel uitbreiding denkbaar.

De site bevat de unieke mogelijkheid om via de 'voeg toe'-knop filmpjes samen te voegen tot een persoonlijk programma. Het programma verschijnt dan rechtsboven: een rij met oefeningen/instructies die iemand met één klik kan starten (om dan mee te doen natuurlijk).
Echter om gebruik te maken van de programma-functie moet men een abonnement afsluiten. Dit kost slechts € 3 per maand.

Fysio- en oefentherapeuten kunnen gratis gebruik maken van de samenstel-functie. Indien zij aan mij na registreren een email sturen met hun (werk)email-adres en login-naam kan ik die faciliteit autoriseren.

Naast de losse films en de optie om deze samen te stellen tot een programma kent de site een aantal samengestelde programma's voor preventie en bij bepaalde doelstellingen (de ROCK en eHealtcoaching). Ook hiervoor moet men een abonnement afsluiten.

Hoe kunnen andere therapeuten participeren?
De site presenteert de praktijken die gebruik maken van deze site. U kunt daarbij vermeld worden, als u dat daadwerkelijk gaat doen. Mijn enige tegen-verzoek op dit moment is dat u Beweging.tv ook op uw eigen site gaat vermelden.

Verder hoop ik op actieve inbreng in de vorm van (ideeen voor) oefeningen of instructies, die wij dan kunnen verfilmen. Bij voorkeur met uw medewerking. U kunt ook helpen om complete programma's samen te stellen bij een onderwerp waarin u mogelijk gespecialiseerd bent. In dat geval kunt u ook meeverdienen aan de opbrengsten.

Toekomst
Het is te verwachten dat eCoaching en eHealth een sterke groei gaan doormaken. Niet als vervanging van face-to-face interactie, maar als aanvulling daarop. Het kan gebruikt worden als versterking van voorlichting die u in de praktijk geeft (we zijn bijvoorbeeld bezig met een film over omgaan met chronische pijn). Of om op afstand oefeningen en gedragsverandering te evalueren en mogelijk zelfs contact te hebben met uw cliënt. Of om de zekerheid te hebben dat de oefeningen/training uit de praktijk thuis goed worden gecontinueerd.

Mijn idee hierbij is dat niet de therapeut betaalt voor gebruik van en vermelding op de site, maar de cliënt (omdat het toch vooral in haar/zijn belang is). Het zal in ieder geval altijd gaan om kleine bedragen.

Ik hoop van u te horen.

Jip Driehuizen

jip@beweging.tv